MANDALA AKO SYMBOL VESMÍRU

Slovo mandala pochádza z indického slova “sanskrt” a znamená “kruh – stred”. A naozaj, motívom kruhu je ľudstvo fascinované už od nepamäti a objavuje sa všade okolo nás. I samotný vesmír je mandalou, tak ako kruh nemá ani začiatok, ani koniec a jeho vznik pre nás nie je upresnený. Preto mandala ako symbol nekonečnosti (nie je špecifický ani koniec, ani začiatok) je pomerne presná definícia. Okrem kruhového princípu mandalu môžeme stručne popísať ako útvar s pevným stredom, okolo ktorého sa v harmónii a s presným poriadkom otáčajú ostatné elementy. U mandaly tieto elementy sú tvorené pravidelnými symbolmi v často súmernom usporiadaní.

Dôkazom toho, že mandala má pôvod už v samotnom vzniku vesmíru, je i samotné usporiadanie planét a každá bunka jedinca. Stačí keď pozorujeme pavúka ako vytvára pavučinu – mandalu. Pozrieme sa na peň stromu, kde sú viditeľné letokruhy. Hodíme kameň do vody a pozorujeme sústredné kružnice, ktoré sa vytvoria na hladine vody. A môžeme takto pokračovať donekonečna. Preto je mandala staršia ako ľudstvo samo, ako vesmír, ktorého hranice nie sme schopní zachytiť, tak ako kruh nemá počiatok ani koniec.

Mandaly sú všade okolo nás. Zadívajme sa pozorne do vlastného oka. Nie je to len zrenička, dúhovka a bielko okolo. Je to samotná mandala, je to výraz našej duše. Každá dúhovka má svoju špecifickú farbu, štruktúru a tvar. Je zložená z drobných šupiniek pospájaných do zaujímavých tvarov. Z očí sa dajú vyčítať choroby (irisdiagnostika), stav človeka (zamilovanosť, úzkosť, smútok, radosť, šťastie) a samé oči môžu i liečiť. Mandala je presne to isté a omnoho viac. Mandaly odrážajú vznik foriem v našom svete, odrážajú prírodu a zároveň našu podstatu. Prihovárajú sa k nám na úrovni, ktorú nedokážeme rozumovo uchopiť. Dokážeme ju ale cítiť a mandaly sa prihovárajú našej duši. Každý tvar a každá farba na nás pôsobia a otvárajú nám dvere na ceste k sebe, k svojej podstate. Mandaly pôsobia jemne, ale zároveň silne harmonizujúco.

Sama sa venujem maľbe týchto kruhových skvostov. Každá mandala pozostáva zo 4 vrstiev, ktoré sú vzájomne prepojené.  Každá vrstva má svoj špecifický význam. Vnútorné 3 vrstvy zobrazujú energie človeka na úrovni telesnej, duševnej a duchovnej. Štvrtú vrstvu tvorí naše životné číslo. Piatym číslom je  farba pozadia- je to prostredie, v ktorom svoje životné výzvy žijeme.  Samotná farebnosť mandaly nie je náhodná, či intuitívna. Jednotlivé vrstvy mandaly vypočítavam podľa pythagorovej numerológie na základe mena, priezviska a dátumu narodenia. Všetko má svoj význam a tvorí jeden ucelený celok. Preto každá mandala je jedinečná, originálna a šitá na mieru.

OSOBNÁ MANDALA

Funkciou mandaly, hlavne osobnej je zharmonizovať celú našu osobnosť, pôsobí ako prostriedok na koncentráciu, pomáha  zlepšovať pamäť, upokojí myseľ. Mandala pôsobí na podvedomej úrovni. Stačí sa len zahľadieť do jej stredu a nechať sa do nej vtiahnuť. Všetko, čo nás vtedy napadne, značí, že k nám mandala prehovorila.

RODINNÁ, PARTNERSKÁ, ČI FIREMNÁ MANDALA

Tým istým princípom vypočítavam rodinnú i partnerskú mandalu, kde partnerská mandala intenzívne prepája oboch partnerov na vedomej i podvedomej úrovni a napomáha k vzájomnej rovnocennosti vo vzťahu.

V rodinnej mandale sú prepojení všetci členovia rodiny (tu potrebujem mená, priezviská a dátumy narodenia všetkých členov rodiny).

Na týchto stránkach mám vlastnú fotogalériu mandál a verím, že i Vás uchvátia tak, ako mňa a možno sa rozhodnete pre svoju mandalu. Tie v galérii už niekomu patria, ale rada Vám nakreslím osobnú, partnerskú, či rodinnú a potešíte ňou seba alebo  niekoho blízkeho.

Veľkosť podľa Vášho želania od 20 x 20 cm až po 100 x 100 cm a cena závisí od veľkosti a náročnosti mandalky.

AK SA TAK STANE, NAPÍŠTE MI NA LUCIA@MOJAMANDALA.COM ALEBO PRIAMO TELEFONICKY NA +421 903 227 561